Hull

Hvis du har hull i ei tann må denne behandles. Vi legger hvite, fine fyllinger. Moderne fyllingsmaterialer gjør at du kan spise med en gang. De ulike fyllingsmaterialene har ulike egenskaper og levetid. Når renholdet er godt varer de fleste fyllinger lenge, men selv fyllinger av de beste materialer må du regne med å skifte en gang i blant. Hvis tannen er veldig ødelagt kan vi sette på en tannfarget krone.