Reguleringstannlege

Tannlege Ella Aasrum er reguleringstannlegen vår og har sin tannlegeutdannelse fra
Universitetet i Oslo. Hun spesialiserte seg i kjeveortopedi ved Universitetet i Oslo fra 1989 til 1991. Hun har lang og bred erfaring både i privat og offentlig praksis med å rette bittfeil på barn og ungdom.

Kjeveortopedi

Kjeveortopedi handler om å diagnostisere, forebygge og behandle bittfeil og tannstillingfeil. Det antas at ca. 30% i et barnekull har et kjeveortopedisk behandlingsbehov. Behandling gjennomføres i de fleste tilfeller hos barn og unge hvor de blivende tenner er i frembrudd og kjeven fortsatt vokser.

Behandlingsplan 

Før behandlingsstart utarbeides det en skriftlig behandlingsplan med kostnadsoverslag på bakgrunn av analyse av røntgenbilder, gipsmodeller og foto.

Priser og refusjon

HELFO yter fra 40 til 100% refusjon av offentlig takst avhengig av behandlingsbehov.
Det gis søskenmoderasjon fra og med barn nummer to. Behandlingen må startes senest det året man fyller 20 år for at refusjon skal gis. Man må ha henvisning fra tannlege/tannpleier for å få refusjon. Stortinget vedtok i Statsbudsjettet for 2019 redusert støtte til kjeveortopedisk behandling. Det vil derfor påvirke egenbetalingen.

Konsultasjon med oversiktsrøntgen (OPG)  Egenandel Kr. 480.

Merk, for bestilling av time hos reguleringstannlege, ta kontakt på 33 43 04 00. Timebestilling for reguleringstannlege er ikke mulig pr epost.

Apparatur

Det er i hovedsak to typer reguleringsapparatur:
Fast apparatur – der en reguleringsstreng festes til tennene ved hjelp av limte klosser (brackets) på tennenes utside.
Avtakbar apparatur – ”plater” som man kan ta på og av selv.

Tid

Behandlingstiden med fast apparatur, som er den vanligste behandlingsformen, er oftest 1 til 2 år.

Stabilisering

Etter at aktiv behandling er avsluttet, må tennene som regel holdes i
den nye stillingen i noen år ved hjelp av en streng limt på fortennenes bakside.  Ofte må man ha en avtakbar plate i tillegg. Dette er for å redusere tennenes iboende tendens til å vandre tilbake.