Proteser

Hvis du mangler mange tenner så finnes det gode løsninger for å erstatte disse slik at du får en god tyggefunksjon og et fint smil. En protese kan være en rimelig og god løsning for å erstatte tapte tenner. Proteser brukes også som en midlertidig løsning mens du venter på å få satt inn implantater (kunstige røtter) når du ønsker det. Vi lager protesen og henviser deg evt. videre til spesialist for implantatbehandling.