Undersøkelse

Ved første besøk hos oss blir det gjort en grundig undersøkelse med bilder av dine tenner, tannkjøtt, munnhulen og kjeven. Slik kan vi avdekke små skader slik at disse ikke utvikler seg til store skader før du må søke hjelp hos tannlegen. Det er lurt med regelmessige kontroller av din tannhelse. Om du ønsker kan vi kalle deg inn ut ifra dine behov.

En grundig undersøkelse er viktig for å kunne legge en god behandlingsplan. Ut ifra denne kan vi skrive ut et kostnadsoverslag, og avtale timer for videre behandling.